درباره رسالت آسمانی
موکب رسالت آسمانی
سیه پوش و عزادار حسینمعزادار و علم دار حسینم
بود تنها مدال افتخارمکه موکب دار زوار حسینم
یکی از دو بخش زیر را انتخاب نمایید...
زائر کربلا هستم درخواست خود را ثبت فرمایید.
شروع
می خواهم به زائر کربلا خدمت کنم خدمت مورد نظر خود را ثبت نمایید.
شروع
شماره تماس: ٣  ٤٧ ٤٧ ٤٧  ٣-٠٣١  -   ٠٩١٣٤٦٣٢١٣٤     |     آدرس ایمیل: info@sr-isf.ir     |     پیامک: ۵۰۰۰۲۰۳۰۰۰۰۶۶     |     شبکه های اجتماعی: